27 Mart 2014 Perşembe

UEFA'nın 11 Maddelik Şike ile Mücadele Kanunu

UEFA 27.03.2014 tarihinde Astana'da (Kazakistan) toplantıda 'Şike ile Mücadele' için 11 maddelik bir deklarasyonu 54 ülke federasyonunun oy birliği ile kabul etti.

11 madde içinde Türkiye'deki şike davasıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek bir çok atıf bulunuyor ama bunlardan iki tanesi çok önemli.

5. maddenin f ve g bentlerinde kişilerle kurumların ayrılmasına atıfta bulunarak ' Kulüpler yetkililerinin yaptığı eylemlerden sorumludur ve bu eylemler yüzünden kulüpler de ceza alır' ve 'şike cezalarında her hangi bir zaman aşımı kavramı yoktur' demektedir.

Kaynak http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/MatchFixPrev/02/07/89/27/2078927_DOWNLOAD.pdf

European football united for the integrity of the game

Resolution

1.       The UEFA Statutes provide that a key objective of UEFA is to safeguard the regularity and proper functioning of sporting competition and to protect football from any form of abuse.
1.
2.       Similarly, UEFA’s 11 key values underline the central importance of protecting the integrity of the game.
3.       There is no more obvious threat to the integrity of football than match-fi xing, whether for betting related or any other reason. Any such corrupt practices offend the very soul of football, and must be kicked out of the sport, once and for all.
4.       All UEFA member associations stand united against match-fixing and hereby undertake to implement concrete and effective policies to eradicate it. More specifically, all member associations undertake to adopt and apply, as a minimum and as soon as practicable, the measures listed below.

5.       Pursuant to their own Regulations and practice and subject to the application of national law, to:

a)      make it a disciplinary offence to influence, or attempt to influence, the conduct or outcome of a football match or competition in an unsporting, unethical or corrupt manner;
b)      make it a disciplinary offence for officials, referees, players or coaches to bet on matches or competitions in which they are involved;
c)       provide for a secure information gathering system to allow people to report, if necessary on an anonymous basis, incidents of match-fixing or attempted match-fi xing;

d)      oblige all those concerned (officials, referees, players, coaches, etc.) to notify immediately, and where appropriate through the above-mentioned system, the competition organiser or relevant national association officials if approached in connection with any activity aimed at influencing the conduct or outcome of a football match in an unsporting, unethical or corrupt manner or if they become aware of others involved in such activities;
e)      establish and run comprehensive education programmes, especially for young players, to increase awareness of the risks of match-fixing and to ensure that all those involved in football are aware of, and respect, the relevant rules;
f)       ensure that, in addition to individuals, clubs are also held responsible and sanctioned in circumstances where those with authority to act on behalf of the club are involved in match-fixing, attempted match-fixing, or any other form of corruption linked to match-fixing;
g)      exclude match-fixing, attempted match-fixing, and any other form of corruption linked to match-fixing from any kind of statute of limitations.

6.       All UEFA member associations recognise the need to cooperate, work together, and exchange information and expertise with the state authorities, including the police and state prosecutors, in order to win the fight against match-fixing.

7.       All UEFA member associations emphasize the importance of ensuring that “sporting fraud” be recognised as a specific criminal offence under national law.
8. Having regard to the needs of sporting competition, the specificity of sport, and subject to the application of national law, all UEFA member associations undertake to prosecute cases of match-fixing or attempted match-fixing without delay and even before the final outcome of state criminal proceedings may be known. Furthermore, in such cases sports disciplinary proceedings shall not be abandoned simply because the person(s) involved might no longer be within the territorial jurisdiction of the national association concerned.
9. In accordance with the relevant jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport and subject to the application of national law, UEFA member associations consider that, in cases of match-fixing or attempted match-fixing, it is sufficient that the relevant facts be established to the “comfortable satisfaction” of the sports decision-making body. This standard of proof is greater than a mere “balance of probability” but less than the criminal standard of “beyond reasonable doubt”, in particular, since sports bodies do not have the same investigative or evidence gathering powers as state criminal authorities.
10. All member associations of UEFA re-affirm that match-fixing, attempted match-fixing or other forms of corruption linked to match-fixing must be met with strong and sporting sanctions, such as the possibility of lifetime bans for officials, players, coaches or referees, and measures such as the deduction of points and/or relegation and/or exclusion from competition for clubs.
11. Football is about leadership, both on and off the field. European football is united against match-fixing and any other forms of corruption. Let us put a stop to any behaviour that might jeopardise the integrity of football. Now.TERCÜMESİ :

Avrupa futbolu futbolun saygınlığı için birleşti

Karar

1.       UEFA statülerinin ana amacı spor müsabakalarının düzenini temin etmek, düzgün işlemesini sağlamak ve futbolu her türlü suiistimalden korumaktır.
2.       Benzer bir şekilde, UEFA’nın 11 maddelik ana değerleri de oyunun saygınlığının korunmasının öneminin altını çizmektedir.
3.       Futbolun saygınlığını şikeden daha belirli bir şekilde tehdit eden başka bir unsur yoktur, ister bahisle alakalı olsun ve ya her hangi başka bir nedenle olsun. Her türlü kanunsuz hareket futbolun ruhunu incitmekte ve spordan sonsuza dek uzaklaştırılmalıdır.
4.       UEFA’ya üye bütün federasyonlar şikeye karşı birlikte hareket ediyor ve şikeyi yok etmek için sağlam ve etkili talimatları kanunları yürürlüğe sokuyorlar. Daha da net olmak gerekirse, bütün üye federasyonlar aşağıda listelenmiş olan maddeleri mümkün olduğunca çabuk ve asgari olarak adapte olup uygulayacaktır.
5.       Kendi talimatnameleri ve uygulamalarına uygun olarak ve ulusal yasalarının uygulamalarına da tabi olarak:
a)      Futbol müsabakalarının gidişatını ve neticesini sportmenliğe aykırı, etik dışı ya da uygunsuz şekilde etkilemeyi ya da etkilemeye çalışmayı disiplin suçu olarak kabul edin.
a)      Yetkililerin, hakemlerin, oyuncuların ve antrenörlerin kendi yer aldıkları maçlara ya da yarışmalara bahis oynamalarını disiplin suçu kabul edin.
c)İnsanların şikeyi ya da şikeye teşebbüsü rapor verebilmesi için daha güvenli bir bilgi toplama sistemi sağlayın, eğer gerekirse isimsiz raporlanabilsin.

d) müsabakanın gidişatını ya da sonucunu sportmenliğe aykırı, etik dışı ya da usulsüz bir şekilde etkileyeme çalışan olursa, İlgili kişileri (yetkililer, hakemler, oyuncular, antrenörler, vb.) yukarıda belirtilen sistemle organizasyon sorumlusuna ya da ilgili ulusal yetkililere acil ve uygun olunan ilk anda bildirimde bulunmasını zorunlu kılın.
e) Özellikle genç oyunculara, şike riskinin farkına varmaları için kapsamlı eğitim programları oluşturun ve eğitim verin ve futbolun içindeki herkesin bu riskin farkında olmasını ve kanunlara saygı duymasını sağlayın.
f) Kişilere ek olarak, kulüpler de kulüp adına hareket eden yetkililerin şike eylemlerinden, şikeye teşebbüs eylemlerinden ya da şikeye yönelik her hangi usulsüz davranışlarından sorumludur ve bu durumlarda cezalandırılırlar.
g)Şikede, şikeye teşebbüste ya da şikeye yönelik her hangi usulsüz davranışta her türlü zaman aşımı kavramını ortadan kaldırın.

6. Bütün ülke federasyonları işbirliği yapmanın, beraber çalışmanın ve bilgi alışverişinde bulunmanın gerekliliğini kabul etmekte, polis ve savcılar dahil bütün devlet yetkilileri ile şike ile mücadele konusunda uzmanlığından yararlanmak için çalışmalıdır.

7. Bütün ülke federasyonları ‘sporla alakalı sahtekarlığın’ ulusal yasada yer alması gereken kati  cezayı gerektiren suç olduğu konusunu vurgulamıştır.
8. Sportif müsabakanın ihtiyaçları ve sporun özgünlüğü de göz önüne alınarak, ulusal yasaların da uygunluğu halinde, bütün ülke federasyonları, şike ve şikeye teşebbüs ile ilgili davaları geciktirmezsizin, hatta devletin yargılamasının sonuçları ortaya çıkmadan kendileri dava etmek zorundadır.
9. CAS’ın ilgili hukuk felsefesi ve ulusal yasalara uygun olarak, bütün ülke federasyonları, şike ya da şikeye teşebbüs halinde sportif kararı verecek kurumun ‘rahat tatmin olması’ na yetecek delillerin oluşması yeterlidir. Bu ‘ olasılık dengesi’  standart kanıt şüphesinden fazladır, fakat
‘suçun kesin olarak veya her türlü makul şüpheden uzak olarak kanıtlanmış olmasından’ düşüktür. Özellikle de spor makamlarının devletin suç araştırma yetkilileriyle aynı orandan delil toplama ve soruşturma yetkisi ve gücü olmadığı düşünüldüğünde…
(Biraz karışık görünse de burada özetle; ‘federasyonlar mahkemelerin aradığı kesin delilleri aramak zorunda değildir, şike yapılmış olasılığına kanaat getirirse ceza verir’ demektedir)
10. UEFA’ya bağlı bütün federasyonlar, şike, şikeye teşebbüs ya da şikeyle ilintili her hangi bir usulsüz davranış halinde yetkililere, oyunculara, antrenörlere ve hakemlere ömür boyu men verilmesi ve kulüplere puan silme ve/ve ya küme düşme cezası ve/ve ya organizasyonlardan men cezası gibi güçlü ve caydırıcı cezalar verileceğini teyit etmiştir.
11. Futbol liderlik saha içinde de saha dışında da gerektirir. Avrupa futbolu şikeye ve her hangi başka usulsüzlüğe karşı birleşmiştir. Futbolun saygınlığını tehlikeye atacak her hangi bir davranışa dur dememize izin verin. Şimdi.Gianni Infantino'nun 26.03.2014 tarihli Açıklaması

Infantino'nun Kazakistan'ın Astana kentinde yarın başlayacak olan UEFA kongresi öncesi Gianni Infantino'nun yaptığı açıklamanın ŞİKE ile ilgili olan kısmı ve tercümesi aşağıdaki gibidir.

Kaynak : http://uk.mobile.reuters.com/shortArticle/sportsNews/idUKBREA2P0T620140326


MATCH FIXING

Infantino gave more detail on the proposals UEFA want to introduce to deal with match-fixing, which, he said, was only producing 0.7 per cent alerts from the 32,000 matches UEFA monitors 365 days a year, 24 hours a day.

"That is still 0.7 too many. An alert does not mean the match is fixed, of course, but it alerts us to anything unusual taking place," he said.

"But even 0.001 per cent is too many. We are sure there is nothing going on at the top level of the major leagues. But our objective is to completely eradicate match fixing from football, so that is why we are continuing working on it.

"There are many aspects to this and we are looking to harmonise sanctions across Europe as much as possible with life bans issued across the continent, and no statutes of limitations for when sanctions can be applied.

"We are working with integrity officers in each country who are working with police forces, and we also want 'sports fraud' enshrined as a crime in the relevant criminal law because this allows police forces to act.

"We also want hard, strict sanctions in every country including life bans. The criminals will always try and stay one step ahead but we believe match fixing is reducing with what we already have in place, like our betting fraud detection system."


Tercümesi :

ŞİKE :

Infantino, UEFA’nın şike ile mücadeleyle ilgili yürürlüğe sokmayı düşündüğü taslak hakkında da bilgi verdi. Infantino, UEFA’nın 365 gün boyunca takip ettiği toplam 32000 tane maçın yüzde 0,7’sinden uyarı geldiğini belirtti.

‘Bu hala yüzde 0,7 oranında çok fazla. Uyarı tabi ki bir maçta şike olduğu anlamına gelmiyor, ama bizi o maçta ilgili doğal olmayan bir durum olduğu konusunda uyarıyor’

‘Fakat yüzde 0,001 bile çok fazla. Ana liglerin en üst seviyesinde her hangi bir şeyin olmadığı konusunda eminiz. ( Burada kasıt İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa vb AB ülkelerinin ligleri ). Fakat bizim amacımız şikeyi futboldan tamamen yok etmek. Bu yüzden de bu konunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

 ‘ Bunun çok yönü mevcut ve biz Avrupa genelinde cezaları olabildiğince düzen vermek (bütünlük sağlamak), kıta genelinde şikeye ömür boyu men cezaları getirmek istiyoruz ve cezaların uygulaması için de zaman aşımı olmayacak.

‘ Her ülkedeki polislerle birlikte çalışan dürüst görevlilerle beraber çalışıyoruz ve ayrıca ‘spor sahtekârlığının’ ilgili ceza kanunun içinde suç unsuru olarak yer almasını da istiyoruz ki bu emniyet güçlerine müdahale hakkı tanısın.

‘Biz ayrıca her ülkede ömür boyu men cezasının da yer aldığı sert, kesin cezaların uygulanmasını istiyoruız. Suçlular her zaman bir adım önde olmayı deneyecek ve başaracaktır, fakat biz şikenin biz şikenin gün geçtikçe hala yürürlükte olan uygulamalar sayesinde azaldığına inanıyoruz, tıpkı bahis usulsüzlüğü denetleme sisteminde olduğu gibi’


18 Mart 2014 Salı

Sporting Intelligence ( İngiltere ) : ''Türk futbolunda hiçbir şeye inanmayın – Türk futbolu çürümüş ve hiç kimse bunun için bir şey yapmıyor''

Geçtiğimiz sene içinde İngiltere gündemine The Times gazetesinde yayınlanan makale ile taşınan Türkiye’deki şike skandalı bugün de Sporting Intelligence internet sitesinde yayınlanan makale ile başta İngilizler olmak üzere tüm Avrupa’nın gündeminde yer buldu.

Yazarları arasında dünyaca ünlü Manchester United’ın eski futbolcusu Andy Cole, Independent ve The Guardian gazetesinin yazarları Ian Herbert ve Eleanor Preston’un da bulunduğu site başta İngiltere ve Britanya olmak üzere Avrupa’nın saygın spor siteleri arasında…

2010-2011 sezonu sonrası yaşananların ve gelinen noktada Türk futbolunun içinde bulunduğu kaosun da dillendirildiği makalede Fenerbahçe Kulübü’nün elde ettiği şampiyonluğun arkasında yatan illegal katkıdan ve gerek sportif gerekse adli yargılamalarda kulüp başkan ve yöneticilerinin şike suçundan hüküm giymelerine rağmen hali hazırda hak ettiği cezayı almamış olmasından da bahsediliyor.

Başlığı; ‘ Türk futbolunda hiçbir şeye inanmayın – Türk futbolu çürümüş ve hiç kimse bunun için bir şey yapmıyor ‘ olan makalede İngiliz ve Avrupalı futbolseverlerin konuyu anlayabilmeleri için bir de örnekleme yapılmış ;

Hayal edin ki; mahkeme tarafından Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool gibi takımların yönetici ve futbolcularının şikeye karıştığı tespit edilmiş ve sanki hiçbir şey olmamış gibi her şey devam ediyor. Bu sizce bir skandal olur muydu? Böyle bir durum tüm dünyada doğal olarak spor tarihinin en büyük skandalı olarak görülürdü. İşte Türkiye’de de durum aynen bu şekilde…

Şikenin yapanların yanına an itibari ile kâr kaldığından, suçlu bulunan yönetici ve futbolcuların spor yaşamlarına devam ettiğinden ve bunun Türk futbolu açısından büyük bir skandal olduğundan bahsedilen makalede mahkeme ve PFDK tarafından kişilere verilen cezalardan da bahsedilmiş.

TFF, UEFA ve FIFA’nın şike yapan takımlara verilmesi gereken ceza konusunda talimatnamelerinin açık olduğu, bu konuda gerek Infantino gerekse Platinin defalarca açıklamada bulunduğu ve TFF’nin şike yapan takımları düşürmemesi halinde UEFA’nın müdahalesinin söz konusu olacağına da vurgu yapılan makalede başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere Sivasspor ve Manisaspor’un da küme düşürülmeleri gerektiği söyleniyor. TFF’nin bu yönde karar almaması halinde ise  UEFA’nın hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde toplu men cezası uygulaması gerektiği vurgulanıyor.

Makalenin en can alıcı noktası ise geçenlerde ortaya çıkan bir ses kaydına dayanıyor. Ses kaydı ise TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmada Fenerbahçe’nin Avrupa’dan men edilmesini engelleyemediği ama Şenes Erzik aracılığı ile Fenerbahçe’nin düşürülmemesini sağladığına vurgu yapılıyor.

UEFA’nın ‘sıfır tolerans’ ilkesinin en azından Türkiye’de inandırıcı gözükmediği, düşmüş olması gereken bir takımın şu an en üst seviyedeki ligin tepesinde bulunduğu ve bu durumun TFF, UEFA ve FIFA’nın talimatlarıyla uyumlu olmadığı da dile getiriliyor ve Juventus, Pobeda, O. Valou, Marsiya takımlarının düşürülmüş olmasına rağmen Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hala düşürülmemiş olması da sorgulanıyor.13 Mart 2014 Perşembe

27 Mart UEFA Kazakistan Toplantısı için Mail Organizasyonu

Türk Futbolunda ADALET için mücadele eden değerli taraftarlar;

Bildiğiniz üzere 32 ayı aşkın bir süredir ŞİKECİLER'İN hak ettikleri cezaları almaları için birlikte mücadele ediyoruz. Bu süre zarfında ŞİKECİLER'İN Avrupa Kupalarından men edilmesi ve Türkiye'de yargı tarafından cezalandırılması noktasında yapmış olduğumuz baskıların sonuçlarını aldık ama henüz ŞİKECİLER DÜŞMÜŞ DEĞİL.

UEFA 13 Mayıs 2013 tarihinde Londra'da yaptığı toplantı sonrası Gianni Infantino aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi;

Şike ile mücadele UEFA'nın öncelikli hedefidir. Şike'ye verilen cezalar ülkeden ülkeye değişemez ve her federasyon şikeyi en sert şekilde cezalandırmalıdır. Ülke federasyonlarına 11 maddeden oluşan 'ŞİKE İLE MÜCADELE TASLAĞI' gönderdik ve 27 Mart Kazakistan toplantısına kadar bu taslağın her ülke federasyonu tarafından iyice benimsenmesini istiyoruz. 


Bu açıklamalar ve bununla paralel şimdiye kadar yapılmış olan bütün açıklamalar net bir şekilde göstermektedir ki;

ŞİKE'NİN CEZASI KÜME DÜŞÜRÜLMEKTİR.

Bu noktada UEFA'nın 'Yalan Beyandan' men ettiği fenerbahçe ve beşiktaş kulüplerinin ŞİKE CEZALARI HENÜZ VERİLMEMİŞTİR...

Bizler hazırlamış olduğumuz bu yeni maille gerek UEFA ve FIFA yetkililerine gerekse ülke federasyonlarına bu durumu hatırlatıyor ve Türk futbolunda adaletin sağlanması için ŞİKE YAPAN KULÜPLERİN BİR AN ÖNCE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ.

Bu durumdan AB Spor Bakanlarını, AB Parlamentosu vekillerini, Şikeden daha önce ceza almışolan kulüpleri de haberdar ediyor ve gerğinin yapılması için UEFA'ya baskı yapmalarını da istiyoruz.

SİZDEN RİCAM ÇOK ŞİKECİLERİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BU MAİLİ 27 MART TARİHİNE KADAR HER GÜN YOLLAMANIZ.Mailin Konu Kısmına: Is UEFA for or against match fixing? yazabilirsiniz

Mail için Metin:


FAO; UEFA Board Members,
All Federations of UEFA,
Sport Ministers
      

Below is the list of trials held against match fixers Fenerbahce SK and Besiktas JK nationally and internationally.

Since 03.07.2011;
        On 02.07.2012 Turkish Court found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
        On 10.06.2013 UEFA found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
        On 22.06.2013 UEFA Disciplinary Committee found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
        On 15.07.2013 UEFA Appeals Body found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
        On 28.08 2013 CAS found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
        On 17.01.2014 Turkish Supreme Court found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.

So, the question is simple;

Is UEFA for or agaisnt match fixing?

Unless certified match fixers of Turkey are relegated,
'Zero Tolerance Policy' against match fixing is ABIG LIE and UEFA must declare that match fixing is allowed by UEFA.


A Turkish fan seeking Justice
UEFA, FIFA, AB Spor Bakanları, Ülke Ferderasyonları, AB Komisyon Üyeleri ve Juventus, Marsilya, Sion, Valou, Salzburg Kulüpleri Mail Listesi:


soccerrbs.office@redbulls.com ; soccerrbs.scouting@redbulls.com ; fanbeauftragter@redbulls.com ; soccerrbs.bullscorner@redbulls.com ; media.rbleipzig@redbulls.com ;  6 Mart 2014 Perşembe

Türkiye'deki ŞİKE SKANDALI Alman Basınında.

agahxajksb
Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Türkiye'deki Şike skandalını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece müdahalesini ve UEFA'nın işi ağırdan aldığını yazdı.  
3 Temmuz 2011'de patlak veren ve başrolünü fenerbahçe Spor Kulübü'nün aldığı şike skandalı Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. 

Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un geniş yer ayırdığı haberi kaleme alan ise FIFA Mafya  kitabının yazarı gazeteci Thomas Kirstner. 1958 Karlsruhe doğum olan Kistner futbol dünyasında yaşanan kirlilikleri ve çarpıklıkları araştıran ve kaleme alan bir yazar. Bu konuda Avrupa'da saygın bir yere sahip olan Kistner gerek Alman gerekse diğer ülke gazetecileri ve spor dünyası tarafından dikkatle takip edilen bir uzman.

Kistner, bugün Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayınlanan yazısında şike sürecine ve sonrasındaki gelişmelere hakimiyetini yazıdaki bilgi ve yorumlar eşliğinde okuyucusuna aktarmış.

Haberde yer alan en çarpıcı yorum ise ortaya çıkan son ses kayıtları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti başbakanının şike yaptığı kesinleşmiş olan fenerbahçe Spor Kulübü'nü siyasi gücünü kullanarak küme düşmekten kurtardığının artık net bir şekilde kanıtlandığı yorumuydu.

Şenes Erzik'in de bu süreçte fenerbahçe Spor Kulübü'nün düşürülmemesi için önemli rol oynadığından ve UEFA'nın bugüne kadar alması gereken düşme kararının henüz almamış olmasında siyasi baskıların ve çalışmaların da önemli payı olduğundan bahsedilmiş ve geçmişte Juventus ve Marsilya gibi kulüplerin de şike suçuyla küme düşürüldüğü hatırlatılmış.  Koç ailesinin sahibi olduğu Yapı Kredi'nin sponsorluğuna da değinilen haberde, bu sponsorluk hamlesiyle UEFA'nın işleri ağırdan alması da ilişkilendirilmiş

Adalet isteyen taraftarların yaptıkları eylemler ve UEFA'ya gönderdikleri mail ve fakslarla davanın kapanmamasında büyük rol oynadıklarını ve yarattıkları kamuoyu baskısıyla UEFA'nın fenerbahçe Spor Kulübü'nü Avrupa kupalarından men etmesininde etkin rol oynadıklarına da değinilen haberde fenerbahçe Spor Kulübü başkanı aziz yıldırım'ın mahkeme kararlarına rağmen sadece komplo teorileri ürettiği de vurgulandı.

Bu haber de bir kez daha göstermiştir ki; Türkiye'de şike lobisinin ve etki alanındakilerin görmek istemediği gerçekler Avrupa basını tarafından tüm çıplaklığıyla görülmekte ve doğru bir bakış açısıyla yorumlanmaktadır. Kapandığı söylenen davanın adalet isteyen taraftarlar tarafından peşinin bırakılmaması UEFA kanadında da cezaların verilmesine, her ne kadar dava ağırdan alınsa da adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inanç u ve benzeri haberlerle daha da artmaktadır.

Bilindiği gibi Türk ve Avrupa spor kamuoyu UEFA tarafından kişilere verilecek olan cezaların açıklanmasını, akabininde de UEFA'nın TFF'ye gerekli yaptırımları uygulama emrini vermesini beklemektedir.


5 Mart 2014 Çarşamba

Şenes Erzik'i, UEFA'yı ve ŞİKE'yi Interpol'e Şikayet Ediyoruz

Futbolda şike ile mücadele eden kurumlardan biri de hepinizin bildiği üzere Interpol'dür.

Interpol; Uluslararası Polis Birliği'dir ve bu konuda hem UEFA ile hem de FIFA ile koordineli şekilde çalışmaktadır.

En son çıkan ses kaydında RTE'nin fb'nin düşmemesini sağlaması için Şenes Erzik'i de kullandığı bilgisini ve UEFA'nın da bu işin içinde olabileceği kuşkumuzu Interpol'le paylaşıp soruşturma açmalarını istiyoruz.

Bu başvuru UEFA'nın işi daha ciddiye almasını, varsa usulsüzlüklerin üstüne gitmesini ve şikecilerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları hızlandırmasını sağlayacaktır.

UEFA'ya bu konuda her türlü baskı unsuru ile etki yapmak temel amacımız ve olası suistimallerin de önüne geçmek için her yolu deniyoruz.

Yapılması gerekenler:

1) http://www.interpol.int/Contact-INTERPOL adresine girin.

2) Interpol general contact details kısmında iletişim bilgileri bölümünde yer alan E-mail:  Contact INTERPOL kısmına tıklayın.

3) Karşınıza şu sayfa açılacak : http://www.interpol.int/Forms/Contact_INTERPOL


  • İlk olarak Sender e-mail kısmına e-mail adresinizi yazın  • Subject kısmına '' UEFA's Vice President involved in protecting match fixers '' yazın.  • Message kısmındaki kutuya aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırın

  • Sol alt köşede rakamlardan, harflerden oluşan şifreyi girin. Burada hem kutu içinde yazılan düz şifreyi hem de kutu dışında yamuk şekilde yazılmış rakamlardan oluşan şifreyi birlikte yazın.

  • Attached object kısmına isterseniz elinizde mevcut varsa şike ile ilgili bir dosya koyabilirsiniz. Bu kısmı boş da bırakabilirsiniz.

  • En son iş olarak da en altta bulunan Validate kutucuğunu tıklayarak şikayetinizin Interpol kayıtlarına geçmesini sağlayabilirsiniz.


METİN :

Dear Interpol Officers;

As you are aware ithas been over 32 moths since Turkish Match Fixing scandal erupted. Lots of trials held and as aresult of these trials individuals and teams involved in this incident were found guilty of fixing several matches.

Since 03.07.2011;

• On 02.07.2012 Turkish Court found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
• On 10.06.2013 UEFA found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
• On 22.06.2013 UEFA Disciplinary Body found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
• On 15.07.2013 UEFA Appeals Body found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
• On 28.08 2013 CAS found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.
  • On 17.01.2014 Turkish Supreme Court found Fenerbahçe SK and Beşiktaş JK guilty of match fixing.

Despite all these verdicts these two teams are yet to be relegated miraculously, at least we though it was...

Few days ago a voice record revealed a conversation between Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his son on 02.03.2014, which includes details how Turkish Prime Minister saved match fixer Fenerbahçe SK from relegation.

The PM also mentions involvement of Şenes Erzik, the vice president of UEFA, in this operation. He talks about the conversation he had with Michel Platini, where he asked Fenerbahçe SK not to be punished  and adds that he could not manage not be punished in Europe, but managed to save Fenerbahçe SK from relegation.

This is a proof of political intervention in football and Şenes Erzik played a role in this corruption too. This involvement raises a suspicion regarding UEFA too.

Now we are asking;

Is UEFA bribed to protect match fixer Fenerbahçe SK?
Is this why Fenerbahçe SK is not relegated yet despite CAS’ and Turkish Supreme Court’s decision?
Was Şenes Erzik the bridge between Turkish PM and UEFA in this corruption?


We request Interpol to get involved with immediate affect and open an investigation on UEFA board members, starting with Vice Presidents Şenes Erzik.

Best regards3 Mart 2014 Pazartesi

RTE'nin Ses Kaydı Üzerine FIFA Şikâyet Hattına Yeni Bildirim

ŞİKE MÜCADELESİ VEREN HERKESİN DİKKATİNE:

02.03.2014 tarihinde ortaya çıkan ses kaydında Başbakan bizzat fenerbahçe'yi düşmekten nasıl kurtardığını ve bu işte Şenes Erzik'in de payının olduğunu anlatıyor.

UEFA, CAS ve Yargıtay kararına rağmen hala gerekli cezaların verilmemesinin sebebi belki de Şenes Erzik'in köprü görevi yaptığı bu usulsüzlük. FIFA Şike ve Usulsüzlük Hattına yeni bir bildirimde hem RTE'yi hem Şenes Erzik'i hem de UEFA'yı şikayet ediyoruz.

FIFA'nın doğrudan müdahale hakkı olduğunu ve TFF'ye doğrudan müdahale edebileceği talimatnamelerde yazılı.

Bundan önceki bildirimlerimiz hatırlanacağı üzere büyük yankı uyandırmıştı. Bu sefer daha etkili olacağını düşündüğümüz bu çalışmaya destekleriniz çok önemli


İzlemeniz gereke adımlar şunlardır.

1. https://www.bkms-system.net/bkwebano...fo?cin=6fifa61 adresine girin.

Menü İngilizce açılmazsa sağ üst kutucuktan ‘English’ seçeneğini seçin ve kutucuğun yanındaki ‘ok’ seçeneğini tıklayın.

2. Sol üstte yer alan ''Submit Report'' kutucuğunu tıklayın.

3. ''I have read and understood the privacy policy and my responsibility regarding my anonymity and hereby accept these conditions by entering the displayed characters in the designated field.'' yazısının başında yer alan kutucuğu tıklayarak kabul edin.

4. ''Privacy policy agreement'' kısmındaki karakterleri ilgili kutucuğa girin ve ''Continue'' seçeneğini tıklayın.

5. ''Violation of the FIFA Code of Ethics'' kutucuğundaki seçeneklerden ‘Bribery and corruption’ ı seçin.

6. ''Subject'' kutucuğunun içine UEFA's VP Erzik & Turkish PM involved in a scandal to protect match fixers yazın.

7. What is your relationship to FIFA? kısmında ''Other'' seçeneğini işaretleyin.

8. Do you wish to state your name? kısmına YES diyerek adınızı yazabilir ya da NO diyerek adınızı yazmadan devam edebilirsiniz.

9. Please describe the incident in as much detail as possible: kısmına ise aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

10. In which country or countries did the incident occur, if known? kısmında Turkey 'i işaretleyin.

11. Does the incident concern an international matter? kısmında ''YES'' seçeneğini işaretleyin.

12. What is the approximate amount of monetary damage in USD? kısmında ''More than 5 million'' seçeneğini işaretleyin.

13. How long has the incident been going on? kısmında ''recently'' seçeneğini işaretleyin.

14. When did you become aware of the conduct described above? kısmında ''In the past 7 days'' seçeneğini işaretleyin.


15. How did you become aware of this online reporting system? kısmında herhangi bir seçeneği işaretleyip ''Send'' kutusunu tıklayın.

16. Yeni açılacak penceredeki kısmı doldurarak hesap oluşturabilir ve geri dönüşlerinde size ulaşmalarını isteyebilirsiniz. Hesap oluşturmak isterseniz ''Pseudonym / user name'' kısmına bir kullanıcı adı yazın ve ''Password'' kısmına bir şifre yazıp ''Password verification'' kısmına aynı şifreyi tekrar yazarak onaylayın ve ''Set up post box'' kutucuğunu tıklayarak işleminizi tamamlayın.


TEBRİKLER!!! FIFA'nın Şike ve Usulsüzlük hattına da Şikeyi bildirerek VATAN HAİNLİĞİ yapmış bulunuyorsunuz.


ŞİKÂYET METNİ:


Is UEFA part of Turkish Match Fixing Corruption too?

A voice record revealed a conversation between Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his son on 02.03.2014, which includes details how Turkish Prime Minister saved match fixer Fenerbahçe SK from relegation.

The PM also mentions involvement of Şenes Erzik, the vice president of UEFA, in this operation. He talks about the conversation he had with Michel Platini, where he asked Fenerbahçe SK not to be punished  and adds that he could not manage not be punished in Europe, but managed to save Fenerbahçe SK from relegation.

This is a proof of political intervention in football and Şenes Erzik played a role in this corruption too. This involvement raises a suspicion regarding UEFA too.

Now we are asking;

Is UEFA bribed to protect match fixer Fenerbahçe SK?
Is this why Fenerbahçe SK is not relegated yet despite CAS’ and Turkish Supreme Court’s decision?
Was Şenes Erzik the bridge between Turkish PM and UEFA in this corruption?

WE WANT UEFA TO INFORM PUBLIC ON THIS MATTER AND MAKE SURE FENERBEHCE SK IS RELEGATED AS IT IS ORDERED IN DISCIPLINARY PROCEDURES TO MAKE US BELEIVE THAT UEFA IS NOT PART OF THIS CORRUPTION TOO.


P.S. The voice record can be found at : https://www.youtube.com/watch?v=Yin7V_AYAow