27 Mart 2014 Perşembe

UEFA'nın 11 Maddelik Şike ile Mücadele Kanunu

UEFA 27.03.2014 tarihinde Astana'da (Kazakistan) toplantıda 'Şike ile Mücadele' için 11 maddelik bir deklarasyonu 54 ülke federasyonunun oy birliği ile kabul etti.

11 madde içinde Türkiye'deki şike davasıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek bir çok atıf bulunuyor ama bunlardan iki tanesi çok önemli.

5. maddenin f ve g bentlerinde kişilerle kurumların ayrılmasına atıfta bulunarak ' Kulüpler yetkililerinin yaptığı eylemlerden sorumludur ve bu eylemler yüzünden kulüpler de ceza alır' ve 'şike cezalarında her hangi bir zaman aşımı kavramı yoktur' demektedir.

Kaynak http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/MatchFixPrev/02/07/89/27/2078927_DOWNLOAD.pdf

European football united for the integrity of the game

Resolution

1.       The UEFA Statutes provide that a key objective of UEFA is to safeguard the regularity and proper functioning of sporting competition and to protect football from any form of abuse.
1.
2.       Similarly, UEFA’s 11 key values underline the central importance of protecting the integrity of the game.
3.       There is no more obvious threat to the integrity of football than match-fi xing, whether for betting related or any other reason. Any such corrupt practices offend the very soul of football, and must be kicked out of the sport, once and for all.
4.       All UEFA member associations stand united against match-fixing and hereby undertake to implement concrete and effective policies to eradicate it. More specifically, all member associations undertake to adopt and apply, as a minimum and as soon as practicable, the measures listed below.

5.       Pursuant to their own Regulations and practice and subject to the application of national law, to:

a)      make it a disciplinary offence to influence, or attempt to influence, the conduct or outcome of a football match or competition in an unsporting, unethical or corrupt manner;
b)      make it a disciplinary offence for officials, referees, players or coaches to bet on matches or competitions in which they are involved;
c)       provide for a secure information gathering system to allow people to report, if necessary on an anonymous basis, incidents of match-fixing or attempted match-fi xing;

d)      oblige all those concerned (officials, referees, players, coaches, etc.) to notify immediately, and where appropriate through the above-mentioned system, the competition organiser or relevant national association officials if approached in connection with any activity aimed at influencing the conduct or outcome of a football match in an unsporting, unethical or corrupt manner or if they become aware of others involved in such activities;
e)      establish and run comprehensive education programmes, especially for young players, to increase awareness of the risks of match-fixing and to ensure that all those involved in football are aware of, and respect, the relevant rules;
f)       ensure that, in addition to individuals, clubs are also held responsible and sanctioned in circumstances where those with authority to act on behalf of the club are involved in match-fixing, attempted match-fixing, or any other form of corruption linked to match-fixing;
g)      exclude match-fixing, attempted match-fixing, and any other form of corruption linked to match-fixing from any kind of statute of limitations.

6.       All UEFA member associations recognise the need to cooperate, work together, and exchange information and expertise with the state authorities, including the police and state prosecutors, in order to win the fight against match-fixing.

7.       All UEFA member associations emphasize the importance of ensuring that “sporting fraud” be recognised as a specific criminal offence under national law.
8. Having regard to the needs of sporting competition, the specificity of sport, and subject to the application of national law, all UEFA member associations undertake to prosecute cases of match-fixing or attempted match-fixing without delay and even before the final outcome of state criminal proceedings may be known. Furthermore, in such cases sports disciplinary proceedings shall not be abandoned simply because the person(s) involved might no longer be within the territorial jurisdiction of the national association concerned.
9. In accordance with the relevant jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport and subject to the application of national law, UEFA member associations consider that, in cases of match-fixing or attempted match-fixing, it is sufficient that the relevant facts be established to the “comfortable satisfaction” of the sports decision-making body. This standard of proof is greater than a mere “balance of probability” but less than the criminal standard of “beyond reasonable doubt”, in particular, since sports bodies do not have the same investigative or evidence gathering powers as state criminal authorities.
10. All member associations of UEFA re-affirm that match-fixing, attempted match-fixing or other forms of corruption linked to match-fixing must be met with strong and sporting sanctions, such as the possibility of lifetime bans for officials, players, coaches or referees, and measures such as the deduction of points and/or relegation and/or exclusion from competition for clubs.
11. Football is about leadership, both on and off the field. European football is united against match-fixing and any other forms of corruption. Let us put a stop to any behaviour that might jeopardise the integrity of football. Now.TERCÜMESİ :

Avrupa futbolu futbolun saygınlığı için birleşti

Karar

1.       UEFA statülerinin ana amacı spor müsabakalarının düzenini temin etmek, düzgün işlemesini sağlamak ve futbolu her türlü suiistimalden korumaktır.
2.       Benzer bir şekilde, UEFA’nın 11 maddelik ana değerleri de oyunun saygınlığının korunmasının öneminin altını çizmektedir.
3.       Futbolun saygınlığını şikeden daha belirli bir şekilde tehdit eden başka bir unsur yoktur, ister bahisle alakalı olsun ve ya her hangi başka bir nedenle olsun. Her türlü kanunsuz hareket futbolun ruhunu incitmekte ve spordan sonsuza dek uzaklaştırılmalıdır.
4.       UEFA’ya üye bütün federasyonlar şikeye karşı birlikte hareket ediyor ve şikeyi yok etmek için sağlam ve etkili talimatları kanunları yürürlüğe sokuyorlar. Daha da net olmak gerekirse, bütün üye federasyonlar aşağıda listelenmiş olan maddeleri mümkün olduğunca çabuk ve asgari olarak adapte olup uygulayacaktır.
5.       Kendi talimatnameleri ve uygulamalarına uygun olarak ve ulusal yasalarının uygulamalarına da tabi olarak:
a)      Futbol müsabakalarının gidişatını ve neticesini sportmenliğe aykırı, etik dışı ya da uygunsuz şekilde etkilemeyi ya da etkilemeye çalışmayı disiplin suçu olarak kabul edin.
a)      Yetkililerin, hakemlerin, oyuncuların ve antrenörlerin kendi yer aldıkları maçlara ya da yarışmalara bahis oynamalarını disiplin suçu kabul edin.
c)İnsanların şikeyi ya da şikeye teşebbüsü rapor verebilmesi için daha güvenli bir bilgi toplama sistemi sağlayın, eğer gerekirse isimsiz raporlanabilsin.

d) müsabakanın gidişatını ya da sonucunu sportmenliğe aykırı, etik dışı ya da usulsüz bir şekilde etkileyeme çalışan olursa, İlgili kişileri (yetkililer, hakemler, oyuncular, antrenörler, vb.) yukarıda belirtilen sistemle organizasyon sorumlusuna ya da ilgili ulusal yetkililere acil ve uygun olunan ilk anda bildirimde bulunmasını zorunlu kılın.
e) Özellikle genç oyunculara, şike riskinin farkına varmaları için kapsamlı eğitim programları oluşturun ve eğitim verin ve futbolun içindeki herkesin bu riskin farkında olmasını ve kanunlara saygı duymasını sağlayın.
f) Kişilere ek olarak, kulüpler de kulüp adına hareket eden yetkililerin şike eylemlerinden, şikeye teşebbüs eylemlerinden ya da şikeye yönelik her hangi usulsüz davranışlarından sorumludur ve bu durumlarda cezalandırılırlar.
g)Şikede, şikeye teşebbüste ya da şikeye yönelik her hangi usulsüz davranışta her türlü zaman aşımı kavramını ortadan kaldırın.

6. Bütün ülke federasyonları işbirliği yapmanın, beraber çalışmanın ve bilgi alışverişinde bulunmanın gerekliliğini kabul etmekte, polis ve savcılar dahil bütün devlet yetkilileri ile şike ile mücadele konusunda uzmanlığından yararlanmak için çalışmalıdır.

7. Bütün ülke federasyonları ‘sporla alakalı sahtekarlığın’ ulusal yasada yer alması gereken kati  cezayı gerektiren suç olduğu konusunu vurgulamıştır.
8. Sportif müsabakanın ihtiyaçları ve sporun özgünlüğü de göz önüne alınarak, ulusal yasaların da uygunluğu halinde, bütün ülke federasyonları, şike ve şikeye teşebbüs ile ilgili davaları geciktirmezsizin, hatta devletin yargılamasının sonuçları ortaya çıkmadan kendileri dava etmek zorundadır.
9. CAS’ın ilgili hukuk felsefesi ve ulusal yasalara uygun olarak, bütün ülke federasyonları, şike ya da şikeye teşebbüs halinde sportif kararı verecek kurumun ‘rahat tatmin olması’ na yetecek delillerin oluşması yeterlidir. Bu ‘ olasılık dengesi’  standart kanıt şüphesinden fazladır, fakat
‘suçun kesin olarak veya her türlü makul şüpheden uzak olarak kanıtlanmış olmasından’ düşüktür. Özellikle de spor makamlarının devletin suç araştırma yetkilileriyle aynı orandan delil toplama ve soruşturma yetkisi ve gücü olmadığı düşünüldüğünde…
(Biraz karışık görünse de burada özetle; ‘federasyonlar mahkemelerin aradığı kesin delilleri aramak zorunda değildir, şike yapılmış olasılığına kanaat getirirse ceza verir’ demektedir)
10. UEFA’ya bağlı bütün federasyonlar, şike, şikeye teşebbüs ya da şikeyle ilintili her hangi bir usulsüz davranış halinde yetkililere, oyunculara, antrenörlere ve hakemlere ömür boyu men verilmesi ve kulüplere puan silme ve/ve ya küme düşme cezası ve/ve ya organizasyonlardan men cezası gibi güçlü ve caydırıcı cezalar verileceğini teyit etmiştir.
11. Futbol liderlik saha içinde de saha dışında da gerektirir. Avrupa futbolu şikeye ve her hangi başka usulsüzlüğe karşı birleşmiştir. Futbolun saygınlığını tehlikeye atacak her hangi bir davranışa dur dememize izin verin. Şimdi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder